GALERİ
Koruma Kurulu, Topçu Kışlası projesini uygun bulmadı.

T24 Gezi Parkı yerine yapılacak Topçu Kışlası projesi, II numaralı Koruma Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

Koruma Kurulu Taksim Gezi Parkı’nda yapılmak istenen Topçu Kışlası projesini uygun bulmadı ve reddetti

T24

 

Gezi Parkı'nın yerine yapılacak Topçu Kışlası projesi, II Numaralı Koruma Kurulu tarafından oybirliÄŸiyle reddedildi.

Gezi Parkı’nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi, II Numaralı Koruma Kurulu tarafından reddedildi. Dün dağıtıma giren kararda, Mimar Halil Onur’un hazırladığı projenin 1800’lerde yapılan Topçu Kışlası’nın ‘özgün mimarisi’ne dair yeterli bilgi ve belge içermediÄŸi belirtiliyor. Koruma Kurulu’na Kültür Bakanlığı tarafından atanan 7 üye kışla projesine ret oyu verdi, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ve BeyoÄŸlu Belediyesi’nin temsilcileri ise kışlanın uygun olduÄŸu yönünde oy kullandı. Kararda Taksim Gezi Parkı’nı “dikkate alarak” hazırlanacak, meydan ve çevresi ile “uyum saÄŸlayan” alternatif tasarım önerilerinin deÄŸerlendirilebileceÄŸi yazılı.

Projenin mimarı Halil Onur,  “Elbette projede yeterli bilgi ve belge vardı ama karar kurulun takdiridir” dedi. Onur, yeni bir proje hazırlanıp hazırlanmayacağına ise Ä°BB’nin karar vereceÄŸini belirtti.

 

Gezi Parkı'nı dikkate almalı

 

Elif Ä°nce'nin radikal.com.tr'de yer alana habere göre, kararın tam metni ÅŸöyle: “Yapının özgün mimarisini oluÅŸturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlerine ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu aÅŸamalar incelendiÄŸinde ve kent tarihi açısından deÄŸerlendirildiÄŸinde, alana iliÅŸkin kurulumuza sunulan restitüsyon projesinin uygun olmadığına; Taksim Gezi Parkı’nı dikkate alacak ÅŸekilde, Cumhuriyet Caddesi’ne cepheli kesiminde, meydan ve çevresi ile iÅŸlevsel olarak uyum saÄŸlayan alternatif tasarım önerilerinin hazırlanarak, Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı yayalaÅŸtırma projesi ile bütüncül olarak ele alınan kentsel tasarım projesinin birlikte kurula iletilmesi halinde konunun deÄŸerlendirilebileceÄŸine karar verildi.”

Kurul kararında Gezi Parkı'na atfen "Günümüzde 60-70 yıllık kullanım deÄŸeri ile tarihe belgelik eden bir nitelik kazanmış" ve "Ä°stanbulluların kolektif belleÄŸinde yer etmiÅŸ" ifadeleri kullanıldı.

Gezi Parkı’nın korunması için bir yıldır mücadele eden Taksim Platformu üyeleri, kurul kararını umutla karşıladıklarını ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Kültür Bakanı ErtuÄŸrul Günay da kışlanın yapılmasını istemediÄŸini söylemiÅŸ, “Ä°stanbul’da aradığımız ÅŸey yeÅŸil alan. YeÅŸili yok etmek pahasına o yapıdan kültür merkezi çıkmaz” demiÅŸti.

Topçu Kışlası’na kuruldan onay çıkmamasına raÄŸmen geçtiÄŸimiz aylarda Gezi Parkı’nın bütün kiracılarına dükkanları boÅŸaltmaları için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nden uyarılar yollanmış, buna gerekçe olarak da ‘Taksim Meydanı YayalaÅŸtırma Projesi’ gösterilmiÅŸti. Parkın içine altgeçit inÅŸaatı için bir de ÅŸantiye kuruldu.


Buz pisti de vardı

Radikal kasım ayında Kışla projesinin detaylarını ‘Gezi Parkı buz kesti’ baÅŸlığıyla haberleÅŸtirmiÅŸti. Projeye göre, Gezi Parkı’nı çepeçevre kaplayacak kışlanın yüksekliÄŸi 5 katlı, kulelerin yüksekliÄŸi ise 10 katlı bir apartmana denk geliyor. Kışlanın zemin katı lokanta, cafe ve ‘kitap satış’ dükkanları; üst katı ise ‘müze’ olarak planlanmıştı. Projede kışlanın ortasında bir de buz pisti görülüyordu. 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim