GALERİ
224 Akademisyenden İmza...

Arkitera, 9 Ocak 2013 /Şehrimiz için büyük bir metropole yakışan, katılımcı ve denetlenebilir çalışma mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası üniversiteden 224 akademisyen İstanbul'da yürütülen yapılaşma ve dönüşüm sürecine karşı imza kampanyası başlattı.

Akademisyenlerin imza attıkları metin şu şekilde;

"Bizler, şehir, çevre, mimarlık ve tarih konularında uzmanlaşan üniversite bölüm ve enstitülerine mensup öğretim üyeleri olarak son dönemde İstanbul'da merkezi yönetim ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen yapılaşma ve dönüşüm sürecini birçok yönüyle son derece sağlıksız ve tehlikeli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Boğaziçi Karayolu Tüp Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Taksim ve Yenikapı Meydan Düzenlemeleri, Tarlabaşı ve Fener-Balat gibi 5366 Sayılı Yenileme Yasası kapsamındaki projeler ve Çamlıca Camii gibi bu süreçte gündeme gelen ve bazıları gerçekleştirilmekte olan birçok projenin karar, tasarım ve ihale aşamalarında demokratik katılım, bağımsız denetim ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edildiğini, uzman kuruluşlar ve sivil toplumun görüşlerine yer verilmediğini gözlemlemekteyiz.

Kamu yararına yönelik ciddi tehlikeler barındıran bu projeler gerçekleştirildiği takdirde kentin doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziksel dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağı konusunda kamuoyunu uyarmak isteriz. Bu projelerin İstanbulluların sağlığı ve şehrin geleceği açısından içerdiği tehlikeleri gören bilim insanları olarak yetkilileri kamu yararını ve varlığını dikkate alan, çevresel ve sosyal faktörlere, tarihi ve kültürel değerlere duyarlı gelişim politikaları üretmeye davet ediyoruz.

Şehrimiz için büyük bir metropole yakışan, katılımcı ve denetlenebilir çalışma mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

1. Öğr. Gör. Dr. Lale Babaoğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
2. Prof. Dr. Selim Deringil (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
3. Yrd. Doç. Dr. Koray Durak (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
4. Prof. Dr. Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
5. Ar. Gör. Egecan Erdoğan (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
6. Doç. Dr. Ahmet Ersoy (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
7. Prof. Dr. Selçuk Esenbel (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
8. Doç. Dr. Paolo Girardelli (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
9. Doç. Dr. Çiğdem Kafescioğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
10. Ar. Gör. Kerim Kartal (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
11. Yrd. Doç. Dr. Vangelis Kechriotis (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
12. Yrd. Doç. Dr. Noémi Levy-Aksu (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
13. Prof. Dr. Nevra Necipoğlu / Bölüm Başkanı (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
14. Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
15. Prof. Dr. Aslı Özyar (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
16. Doç. Dr. Oya Pancaroğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
17. Doç. Dr. Yucel Terzibaşoğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
18. Yrd. Doç. Dr. Derin Terzioğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
19. Doç. Dr. Meltem Toksöz (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
20. Yrd. Doç. Dr. Elif Ünlü (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
21. Ar. Gör. Ramiz Üzümçeker (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
22. Yrd. Doç. Dr. Anestis Vasilakeris (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
23. Dr. Seda Altuğ (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
24. Prof. Dr. Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
25. Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)26. Prof. Dr. Çağlar Keyder (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
27. Doç. Dr. Cengiz Kırlı (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
28. Doç. Dr. Duygu Köksal (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
29. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü, Konuk Öğretim Üyesi - Galatasaray Üniversitesi)
30. Prof. Dr. Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
31. Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
32. Dr. Ayşegün Soysal (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
33. Dr. Umut Türem (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
34. Yrd. Doç. Dr. Berna Yazıcı (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü)
35. Doç. Dr. Raşit Bilgin (Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Ensitüsü)
36. Prof. Dr. Orhan Yenigün / Müdür (Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Ensitüsü)
37. Doç. Dr. Ali Kerem Saysel (Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Ensitüsü)
38. Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü)
39. Sakine Çil (Boğaziçi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü)
40. Prof. Dr. Semih Tezcan (Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü)
41. Prof. Dr. Meltem Ahıska (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
42. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
43. Yrd. Doç. Dr. Barış Büyükokutan (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
44. Doç. Dr. Biray Kolluoğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
45. Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
46. Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
47. Prof. Dr. Ferhunde Özbay (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
48. Doç. Dr. Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
49. Öğr. Gör. Burak Altınışık (Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
50. Hasan Kuruyazıcı (Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
51. Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu (Başkent Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü)
52. Yrd. Doç. Dr. Fulya Özsel Akipek (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
53. Dr. Ayça Alangoya (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
54. Gamze Alataş (Eğitim Asistanı, (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
55. Öğr. Grv. Melike Altınışık (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
56. Yrd. Doç. Dr. Emrah Altınok (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
57. Yrd. Doç. Dr. Emre Altürk (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
58. Öğr. Grv. Ali Tan Aran (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
59. Şennur Baylar (Eğitim Asistanı, (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
60. Prof. Dr. İhsan Bilgin / Dekan (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
61. Caner Bilgin (Eğitim Asistanı, (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
62. Öğr. Grv. Aslıhan Demirtaş (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
63. Öğr. Grv. Alper Derinboğaz (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
64. Öğr. Grv. İnanç Eray (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
65. Prof. Dr. Arzu Erdem (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Konuk Öğretim Üyesi / İ.T.Ü)
66. Öğr. Grv. Ş. Eser Ergün (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
67. Öğr. Grv. Emre Erkal (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
68. Arş. Grv. İdil Erkol (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
69. Arş. Grv. Elif Simge Fettahoğlu (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
70. Dr. Victoria Rowe Holbrook (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
71. Öğr. Grv. Cem İlhan (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
72. Dr. Kutay Karabağ (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
73. Yrd. Doç. Dr. Nedim Kemer (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
74. Yrd. Doç. Dr. Bahar Deniz Çalış Kural (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
75. Öğr. Grv. Salih Küçüktuna (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
76. Öğr. Grv. Deniz Manisalı Leba (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
77. Öğr. Grv. H. Sinan Omacan (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
78. Öğr. Grv. Ceren Balkır Övünç (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
79. Dilara Sezgin (Eğitim Asistanı, (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
80. Öğr. Grv. Ayşegül Bedia Tansen (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
81. Yrd. Doç. Dr. Banu Tomruk (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
82. Öğr. Grv. Mete Tüneri (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
83. Ali Onat Türker (Eğitim Asistanı, (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
84. Öğr. Grv. Ahmet Mucip Ürger (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
85. Doç.Dr. Şebnem Yalınay Çinici / Bölüm Başkanı (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
86. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Tuğrul Yazar (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
87. Prof. Dr. Zerrin Yılmaz (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Konuk Öğretim Üyesi / İ.T.Ü)
88. Arş. Grv. Elif Erdoğan (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
89. Öğr. Grv. İmre Hadi (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
90. Yrd. Doç. Dr. İdil Karababa/ Bölüm Başkanı (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
91. Öğr. Grv. İlgi Karaaslan (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
92. Öğr. Grv. Kurtuluş Turgay (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
93. Öğr. Grv. Beliz Sarıyer (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
94. Öğr. Grv. Neslihan Sine Özsoy Love (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
95. Öğr. Grv. Ufuk Sezgen Yeğenoğlu (Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)
96. Doç. Dr. Tansel Korkmaz/ Dekan Yardımcısı (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
97. Yrd. Doç. Dr. Can Altay/ Bölüm Başkanı (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
98. Özgür Atlagan (Eğitim Asistanı, (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
99. Öğr. Grv. Mevce Çıracı (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
100. Öğr. Grv. Benay Gürsoy (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
101. Arş. Grv. Avşar Gürpınar (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
102. Öğr. Grv. Meriç Kara (Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
103. Prof. Dr. Günkut Akın/ Müdür (Bilgi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı)
104. Öğr. Grv. Nevzat Sayın (Bilgi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı)
105. Öğr. Grv. Han Tümertekin (Bilgi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı)
106. Doç. Dr. Bülent Bilmez (Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
107. Prof. Dr. Levent Yılmaz (Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü)
112. Prof. Dr. Işık Aydemir (İstanbul Ticaret Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı)
113. Doç. Dr. İpek Akpınar (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
114. Ar. Gör. Ozan Avcı (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
115. Prof. Dr. Afife Batur (İTÜ, Mimarlık Bölümü, emekli)
116. Ar. Gör. Gül Neşe Doğusan (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
117. Prof. Ruhi Kafescioğlu (İTÜ, Mimarlık Bölümü, emekli)
118. Prof. Dr. İlknur Kolay (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
119. Doç. Dr. Zeynep Kuban (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
120. Prof. Dr. Turgut Saner (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
121. Ar. Gör. Ahu Sökmenoğlu (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
122. Prof. Dr. Ayşe Şentürer (İTÜ, Mimarlık Bölümü)
123. Ar. Gör. A.Hilal Uğurlu (İTÜ, İç Mimarlık Bölümü)
124. Prof. Dr. Füsun Alioğlu (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
125. Öğr. Gör. Serkan Bayraktaroğlu (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
126. Doç. Dr. Murat Çetin (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
127. Öğr. Gör. Mehtap Doğanca (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
128. Prof. Dr. İlhan Erhan (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
129. Yrd. Doç. Dr .Didem Kılıçkıran (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
130. Öğr. Gör. Şafak Suppan Şiram (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
131. Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Dekan (Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
132. Yrd. Doç. Dr. Hamiyet Özen (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
133. Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut-Çakar (Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü)
134. Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal (Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
135. Yrd. Doç. Dr. Mark Baker (Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü)
136. Prof. Dr. Dilek Barlas (Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü)
137. Doç. Dr. Yonca Köksal (Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü)
138. Yrd. Doç. Dr. Can Nacar (Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü)
139. Yrd. Doç. Dr. Aslı Niyazioğlu (Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü)
140. Ar. Gör. İlke Tekin (İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
141. Ar. Gör. Erdem Üngür (İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
142. Prof. Dr. Tülin Görgülü (Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
143. Yrd. Doç. Dr. Demet Mutman (Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)
144. Ar. Gör. Murat Çağlayan (Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
145. Yrd. Doç. Dr. Evrim Düzenli (Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
146. Prof. Dr. Bülent Tanju (Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
147. Prof. Dr. Uğur Tanyeli (Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
148. Öğr. Gör. Emre Senan (Mimar Sinan GSÜ, Grafik Tasarım Bölümü)
149. Ar. Gör. Güldehan Atay (Mimar Sinan GSÜ, Mimarlık Bölümü)
150. Ar. Gör. Burcu Selcen Coşkun (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
151. Ar. Gör. Savaş Ekinci (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
152. Prof. Dr. Deniz İncedayı / Bölüm Başkanı (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
153. Yrd. Doç. Dr. Figen Kafescioğlu (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
154. Yrd. Doç. Dr. Ela Güngören (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
155. Ar. Gör. Rıfat Gökhan Koçyiğit (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
156. Yrd. Doç. Dr. Derin Öncel (Mimar Sinan GSÜ, Mimarlık Bölümü)
157. Ar. Gör. Sinem Özgür (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
158. Yrd. Doç. Dr. Esma İgüs (MSGSÜ, Mimari Restorasyon Programı)
159. Ar. Gör. Ahmet Baş (Mimar Sinan GSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
160. Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
161. Ar. Gör. Barış Göğüş (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
162. Prof. Dr. Gülşen Özaydın (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
163. Yrd. Doç. Dr. Besime Şen (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
164. Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
165. Prof. Dr. Zeynep İnankur (Mimar Sinan GSÜ, Sanat Tarihi Bölümü)
166. Doç. Dr. Mesut Aydıner (Mimar Sinan GSÜ, Tarih Bölümü)
167. Yrd. Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
168. Prof. Dr. Aydan Balamir (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
169. Yrd. Doç. Dr. Sevil Enginsoy Ekinci (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
170. Dr. Tuğba Tanyeri Erdemir (ODTÜ, Toplum ve Bilim Merkezi)
171. Doç. Dr. Elvan Ergut (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
172. Doç. Dr. Namık Erkal (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
173. Doç. Dr. Berrin Gür (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
174. Doç. Dr. Emre Madran (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
175. Öğr. Gör. Dr. Nimet Özgönül (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
176. Doç. Dr. Belgin Turan Özkaya (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
177. Prof. Dr. Güven Arif Sargın (ODTÜ, Mimarlık Bölümü)
178. Prof. Dr. Murat Balamir (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
179. Doç. Dr. Ferdan Ergut (ODTÜ, Tarih Bölümü)
180. Yrd. Doç. Dr. Faik Gür (Özyeğin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi)
181. Dr. İklil Selçuk (Özyeğin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)
182. Öğr. Gör. Muzaffer Özgüleş (Plato Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı )
183. Murat Germen (Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
184. Ayşe Parla (Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
185. Mine Aksu (Sabancı Üniversitesi, Yonetim Bilimleri Bölümü)
186. Yrd. Doç. Dr. Günhan Börekçi (Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü)
187. Yrd. Doç. Dr. Kahraman Şakul (Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü)
188. Doç. Dr. Ferhat Kentel (Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
189. Yrd. Doç. Dr. İrvin Cemil Schick (Şehir Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Programı)
190. Prof. Dr. Erdal Aksüğür (Toros Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
191. Yrd. Doç. Dr. Kürşad Özdemir (Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
192. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erek (Yeditepe Üniversitesi, Tarih Bölümü)
193. Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldıran (Yeditepe Üniversitesi, Tarih Bölümü)
194. Yrd. Doç. Dr. Zerrin İren Boynudelik (Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi)
195. Prof. Dr. Zekai Görgülü (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
196. Prof. Dr. Betül Şengezer (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
197. Doç. Dr. Zeynep Enlil (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü)
198. Yrd. Doç. Dr. Tuba Çekiç (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
199. Ar. Gör. Kerem Ekinci (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
200. Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
201. Prof. Dr. Ayda Arel (Mimarlık Tarihçisi)

Yurtdışı üniversitelerden katılımcılar:

202. Doç. Dr. Baki Tezcan (University of California, Davis, Tarih Bölümü)
203. Doç. Dr. Hakan Karateke (Chicago Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü)
204. Dr. Ufuk Ersoy (Clemson Üniversitesi, Mimarlık Okulu)
205. Dr. Işık Tamdoğan (EHESS, Paris / IFEA)
206. Prof. Dr. Ayşegül Cankat (Grenoble Ulusal Mimarlik Yüksek Okulu)
207. Doç. Dr. Sibel Bozdoğan (Harvard Üniversitesi, Mimarlık / Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
208. Prof. Dr. Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi, Tarih Bölümü – Orta Doğu Araştırmaları Merkezi)
209. Yrd. Doç. Dr. Esra Akcan (Illinois Üniversitesi, Chicago, Mimarlık Bölümü)
210. Yrd. Doç. Dr. Erdem Çıpa (Michigan Üniversitesi, Tarih Bölümü)
211. Doç. Dr. Christiane Jacqueline Gruber (Michigan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü)
212. Prof. Dr. Zeynep Çelik (New Jersey Institute of Technology, Mimarlık Bölümü)
213. Doç. Dr. Banu Gökarıksel (North Carolina at Chapel Hill Üniversitesi, Coğrafya Bölümü) 
214. Dr. Zeynep Yürekli-Görkay (Oxford Üniversitesi, Şarkiyat Çalışmaları Fakültesi)
215. Prof. Dr. Nora Şeni (Akdeniz Araştırmaları Kutbu Eşmüdürü, Jeopolitik Enstitüsü, Paris 8 Üniversitesi)
216. Doç. Dr. Shirine Hamadeh (Rice Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü)
217. Doç. Dr. Selami M. Can Bilsel (San Diego Üniversitesi, Mimarlık, Sanat ve Sanat Tarihi Bölümü)
218. Dr. Gül İnanç (Singapur Ulusal Üniversitesi, Tarih Bölümü)
219. Dr. Mehmetcan Akpınar (Tübingen Üniversitesi, Şarkiyat Çalışmaları Bölümü)
220. Prof. Dr. Gabriel Piterberg (UCLA, Tarih Bölümü)
221. Prof. Dr. Reşat Kasaba, (Jackson Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü, Washington Üniversitesi, Seattle)
222. Yrd. Doç. Dr. Ayfer Karakaya-Stump (College of William and Mary, Tarih Bolümü)
223. Doç. Dr. Gül Özyeğin (Sosyoloji ve Kadın Çalışmaları, College of William and Mary)
224. Doç. Dr. Sibel Sayek (College of William and Mary, Sanat Tarihi Bölümü) 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim