GALERİ
Projesi’nin Durdurulması için 50 Bin İmza Topladılar

HABERLER.COM: Taksim Dayanışması adlı grup, Taksim Meydanı düzenlemesi ve Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası projesine karşı topladıkları yaklaşık 50 bin imzayı, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge..

 Taksim Dayanışması adlı grup,Taksim Meydanı düzenlemesi ve Gezi Parkı'na yapılacak Topçu Kışlası projesine karşı topladıkları yaklaşık 50 bin imzayı, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na teslim etti.

Taksim'de inşaat başladığından beri nöbet tutan Taksim Dayanışması grubu, Eminönü'nde bulunan İstanbul2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu önünde toplandı. Burada grup adına açıklamayı okuyan Mimar Cem Tüzün, şunları söyledi:

"Cumhuriyet, demokrasi ve emek tarihimizin en önemli kentsel, kamusal ve toplumsal simge alanlarından olanTaksim Meydanı'nın ve Taksim Gezi Parkı'nın, sözde yayalaştırma ve Topçu Kışlası ihyası projeleri adı altında yok edilme süreci nedeniyle 'Taksim Dayanışması' adı altında bir araya gelen bizler, Taksim'in, daha bütüncül bir yaklaşımla, sahip olduğu sosyal, tarihi, toplumsal, kültürel ve ekolojik değerler göz önünde bulundurularak, evrensel kuram ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi talebimizi defalarca kamuoyuna ve ilgililere ilettik. Son çare olarak gerek meslek odaları, gerekse bölge halkı tarafından yargı yoluna gidildi. Bu talihsiz proje konusundaki en sorumlu ve yetkili kurul olan sizlerin de bildiği gibi, TaksimMeydanı ve Gezi Parkı koruma kurullarınca bir bütün olarak koruma altına alınmış kültür varlığımızdır ve kentimizin ve ülkemizin en önemli kamusal alanıdır."

TAKSİM'DE 31 GÜN NÖBET

"Devam eden onlarca davaya ve bütün uyarılara rağmen uygulanması halinde geri dönüşü mümkün olamayacak zararlar vereceği açık olan bu projenin aşama aşama uygulamasına başlanılmıştır" diyen Tüzün, şöyle devam etti:

"Özellikle, Gezi Parkı'nı yok etmeye yönelik talihsiz ihya projesi hakkında tarafınızca alınmış bir karar yokken dahi, parkımız şantiyeye çevrilmiş ve anlaşılamaz bir tahrip sürecine girilmiştir. Bütün bu nedenlerle bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, kamu otoritesini uyarmak üzere kurulmuş olan TaksimDayanışması bileşenleri olarak, 4 Kasım-4 Aralık 2012 tarihlerinde 18.00-21.00 saatleri arasında 31 gün boyunca Taksim Meydanı'nda bilgilendirme çalışmalarını sürdürmüş bulunmaktayız. Bu süre boyunca, 19 bin 561 yurttaşımız, Taksim Meydanı'na bizzat gelerek, bu yanlış projenin durdurulması için imzaya açılan dilekçeleri imzalamışlardır. Yaklaşık 17 bin yurttaşımız, dayanışma bileşenlerimizin oluşturduğu internet sitesindeki metine imzalarını atmışlardır. 7 bin 500 civarında yurttaşımız, yine dayanışma bileşenlerimizin change.org sitesinde açtıkları imza kampanyasına destek vermişlerdir. Engelli yurttaşlarımızın bu projenin yaşamlarını nasıl olumsuz etkiler yaratacağına ilişkin bildirisine ve taleplerine de 2 bin 500'ü aşkın yurttaşımız imza attı."

Grup, açıklamanın ardından ellerindeki imza klasörlerini İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na teslim etti. 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim