GALERİ
TAKSÄ°M MEYDANINDA NELER OLUYOR?

Şubat 2012, TAKSİM Çukuru...

Ä°stanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu 10 Ekim 2012' de mevcut beÅŸ tünel önerisinden, Cumhuriyet Caddesi -Tarlabaşı Bulvarı dalış-çıkışı dışındaki dört tünel önerisini reddetti. Bağımsız uzmanlardan oluÅŸan aynı kurul 11 Aralık 2012' de de oy çokluÄŸuyla Topçu Kışlası Projesini reddetti. Halkın tepkisine, toplanan ve toplanmaya devam eden onbinlerce imzaya duyarlı olan kurul üyelerine meslek etiÄŸine duyarlılıkları ve vicdanlı kararları için Taksim Hepimizin diyenler adına teÅŸekkür ediyoruz!  Yasal isleyiÅŸe raÄŸmen Sayın BaÅŸbakan hala bir üst kurula gitmekten bahsediyor. Demokratik bir ülkede, farklı kesimden gelen onbinlerce kisinin sesi gözardı edilebilir mi? Edilirse bu totaliter bir rejim olmaz mı? Bu dayatmacı tepeden inme tavırdan vazgeçilene kadar kararlı takipciliÄŸimizi sürdüreceÄŸiz, çünkü TAKSÄ°M HEPÄ°MÄ°ZÄ°N! 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim