GALERİ
Sayın Topbaş’a Açık Mektup

Prof. Dr. Mete TAPAN Cumhuriyet Gazetesi’nde Taksim meydanının yeniden düzenlenmesiyle ilgili görüşlerini yazdı.

 Taksim Meydanının yeniden düzenlenmesine yönelik uygulama girişimleriyle ilgili düşüncelerimi izninizle sunmak istiyorum:

- Taksim Meydanının bu haliyle kalmasından yana değilim.

İstanbulun, belki de meydan diye tanımlayacağımız en büyük alanlarından biri. Ancak, çoğu kez belirttiğim gibi burası maalesef kötü planlanması ve tasarımından dolayı meydandan ziyade kentsel bir boşluk niteliğinde...

- Bugün Taksim bir trafik kaosunun yaşandığı alan olup yayalar için bir eziyet yeridir. Defalarca tasarlanan, ancak uygulanmayan projelerin alanı olan bu kentsel boşluğu daha yaşanabilir kılmak kaçınılmazdır.

- Yukarıda sıralanan olumsuzluklara rağmen Taksim alanı Cumhuriyet tarihimizin önemli bir simgesel mekânı olup İstanbulun kentsel kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır...

İstanbulun bu kadar önemli bir kentsel mekânına İstanbulluların sahip çıkması, ayrıca bu alanla ilgili yerel yönetimin de çözüm arayışları içinde olmasının, kentlilik bilincinin en önemli göstergesi olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Vatandaşın kentlilik konusunda aldığı bu yol önemli ve takdir edilecek bir davranışın sağlıklı ürünüdür. Kuşkusuz, her zaman olduğu gibi olayı saptıran, günlük politikalara alet eden kişiler olabilir. Sizin gibi deneyim sahibi politikacılara bu ayrıntıyı dile getirmemle belki haddimi aşmaktayım. Ancak, katılımcı bir demokrasinin yaklaşımı çerçevesinde, Taksimin yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilirken daha bilimsel, daha toplumcu bir yol izlenirse, hem yöneticiler hem de İstanbul halkı için daha çok yararlı olur.

Bir kentlinin, önemli bir kentsel düzenlemede katkı koyma istemi, kanımca demokrasinin ülkemizde de yeşerdiğinin bir göstergesidir.

Yanlış ve doğrularımla uzun yıllar koruma kurullarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, üniversitelerde görev yaptım, sizlerin döneminde de uzun yıllar hizmet vermeye çalıştım, ne olur bu Taksim Meydanının yeniden düzenlenmesi projesini bir kez daha gözden geçirin. (*)

Sonunda, hepimiz dünyanın en güzel kenti için çalışıyor, onu daha iyi yaşanabilir kılmanın yollarını arıyoruz.

En derin saygılarımla.

* Not: Bu yazımı lütfen 40 yıl öğretim üyeliği yapmış bir kişinin politik erki elinde tutan kişilere yalvarması olarak algılamayın... Dostluğun ve kentlileşmenin bir göstergesi olarak değerlendirin lütfen.

1/1000 Beyoğlu Koruma İmar Planında imzam vardır. Taksimin yayalaştırmasıyla ilgili en ufak bir tereddüdüm yoktur. Ancak, 1/1000 Taksim ve Gezi Parkının düzenlenmesiyle ilgili uygulama projelerini kuruldan ayrıldığım için medyadaki haberlerden öğrenmeye çalışıyorum. Kışlanın rekonstrüksiyonun gerçekleştirilmesinin 2863 ve 3194 sayılı yasalar kapsamında ele alınması gerektiğini bir kez daha anımsatmak isterim.

Prof. Dr. Mete TAPAN / CUMHURİYET

 

19 Ekim 2012 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim