GALERİ
Taksim Platformu’ndan Kolin İnşaat’a

04.08.2012 tarihli Radikal Gazetesi’nde yer alan habere göre, Şirketinizin 23.08.2012 tarihinde gerçekleştirilecek Taksim Meydanı Projesi’nin ilk etap ihalesine katılacak 11 Şirketten biri olduğu öğrenilmiştir.

 KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

04.08.2012 tarihli Radikal Gazetesi’nde yer alan habere göre, Şirketinizin 23.08.2012 tarihinde gerçekleştirilecek Taksim Meydanı Projesi’nin ilk etap ihalesine katılacak 11 Şirketten biri olduğu öğrenilmiştir.

İhale edilen Proje kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir yayalaştırma projesi değil, bir kimliksizleştirme ve yok etme projesidir. Projenin önünü açan plan değişikliği çağdaş meydan düzenlemesi, ulaşım planlaması ilkelerinden bilim ve teknikten uzak, koruma ve hukuk kuralları ihlal edilerek ilan edilmiştir. Araç, yaya ve çevre güvenliğini tehdit altına alan bu plan değişikliği ile; battı çıktılar ve istinat duvarlarıyla, yaya erişimi engellenecek ve meydana ulaşan tarihi caddelerin görsel ve yaşamsal bütünlüğü yok edilerek taksim meydanı neredeyse bir otogarın teras katına dönüşecektir.

Ayrıca plan değişikliğine usulsüz bir şekilde eklemlenerek, kamuoyuna Topçu Kışlası ihyası adı altında yeni inşaatlar dayatılmaktadır. Hepimize açık, hepimizin hakkı olan, şehrimizin merkezindeki yegâne park alanı, depremde sığındığımız Gezi Parkı elimizden alınmakta, ağaçlar, yürüme, buluşma ve dinlenme alanları yine betonlaşmaya kurban edilmeye çalışılmaktadır.

14.02.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak askıya çıkarılan plan değişikliğine binlerce itiraz dilekçesi iletilmiş, itirazlar dikkate alınmayınca, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşınmıştır. Ayrıca bu davaların yanı sıra semt sakinleri ve dernekleri tarafından da imece yöntemiyle maddi kaynaklar yaratılarak bir dizi dava açılmış bulunmaktadır.

Ancak devam eden yargı sürecine rağmen projenin “biz yaparız, olur” mantığıyla ihaleye çıkartılması ile son dönemlerde aynı mantıkla çıkartılan yasalarda; anayasanın, kamu yararının, yargı kararlarının ve kişisel ve toplumsal hakların yok sayılması arasında hiçbir anlayış farkı bulunmamaktadır. Şirketiniz bu ihaleye teklif vererek işlenmekte olan bir Kent Suçuna ortak olmaktadır.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, bir bütün olarak koruma altına alınmış kültür varlığımızdır ve kentin en önemli kamusal alanıdır. İhale acil olarak durdurulmalı ve Taksim, daha bütüncül bir yaklaşımla, sahip olduğu sosyal, tarihi, toplumsal, kültürel ve ekolojik değerler göz önünde bulundurularak, evrensel kuram ve kurallara uygun, dürüst, şeffaf, katılımcı ve demokratik yöntemlerle düzenlenmelidir.

 

Bilimsel, teknik ve demokratik süreçler çalıştırılmadan ortaya çıkan bu düzenlemenin geri dönülmez zararlara sebebiyet verecek olması nedeniyle; meslek odaları, sendikalar ve çeşitli kitle örgütlerinin oluşturduğu “Taksim Dayanışması” olarak bir araya gelen bizler, kamuoyuna “Taksim Meydanı”na sahip çıkacağımızı ve bu konuda gerekli her türlü hukuksal ve toplumsal haklarımızı kullanacağımızı belirterek, Şirketinizi yargı süreci devam eden ve Taksim Meydanı’nı yok edecek bu usulsüz ihale sürecinden çekilmeye ve Taksim Meydanı’na sahip çıkarak Kamu’ya örnek olmaya davet ediyoruz.

 

 

TAKSİM DAYANIŞMASI 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim