GALERİ
Taksim Platformu’ndan Mimarlar Odası’na dilekçe

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı'na, Odanız üyesi Mimar Halil Onur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’nden, ihale yolu ile Taksim’de yapılması planlanan kentsel tasarım

İstanbul, 27 Temmuz 2012

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı'na,

Odanız üyesi Mimar Halil Onur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’nden, ihale yolu ile Taksim’de yapılması planlanan kentsel tasarım işini almış olduğunu, basından ve çeşitli kanallardan öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu mimari ve kentsel tasarım hizmetinin ihale dosyasında tanımlanış biçiminin mesleki alanda tartışılır durumda olması ve söz konusu mimarın ihaleyi veren kurumla ilişkisi bazı sorunların varlığı kanısını yaratmaktadır.

Taksim Platformu olarak, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin, mesleki alanla ilgili konuları aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde tartışmaya açmasını ve konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlemesini; bu konudaki görüşleri kamuoyuna açıklamasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Taksim Platformu adına

Korhan Gümüş (mimar)

Burak Boysan (mimar)

Mahmut Boynudelik (yönetici)

Bülent Müftüoğlu (eczacı)

Betül Tanbay (akademisyen)

Şahin Tekgündüz (iletişimci)

 

 

Araştırmayı Gerektiren Gerekçeler

 

1. Adı geçen mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından atanmış bir yönetici

olmakla birlikte, firması aracılığıyla aynı kurumdan iş almış bulunmaktadır. Bu kişi Büyükşehir Belediyesi ve ihaleyi yapan kuruluşla doğrudan bağlantılı, ilişkili ve ve söz konusu kurumda hakim bir konumdadır.

 

Dolayısıyla, kamu kurumundaki yönetici kişiliği ile kendi özel kuruluşundaki

görevi kendisinin, hem hizmet veren hem de hizmeti sipariş eden konumda

olduğunu göstermektedir. Bu ilişki kamu görevi alanındaki diğer proje

hizmetleri için de geçerlidir. (Süleymaniye Projesi ve ortaklık yapısı

içinde gerçekleştirdiği diğer projeler.)

 

2. Bu mimar buradaki eski kışlanın yeniden inşa edileceğini ve "Kent Müzesi"

olacağını açıklamıştır. Bu kamusal alan veya yapı için yapılan bu

işlevlendirme proje şartnamesinde yer almakta mıdır? Bu mimarın bir tasarım

kararı mıdır? Proje yönetiminde kamusal alanla ilgili kararlarda başka bir

organın arayüzü oluşturması gerekmez mi? Mimarın burada yer alış biçimi

(işveren tarafını temsil etme/hizmet verme ilişkisi) hakim konumunu

kullanma riskini getirmekte midir? "Kent Müzesi" için nasıl bir karar

alınmış veya bir program geliştirilmiş midir?

 

3. Bu mimar, basında yer alan haberlere göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları

Kurulu'nun 1993 yılında aldığı SİT Alanı ilanı ve onunla uyumlu olan 1999 ve

2001 tarihli kararlarında belirtilen hususları ve burayla ilgili daha önceki kentsel

tasarım fikrini ihlal edeceğini açıklamış bulunmaktadır.

 

Yukarıda bilginize sunduğumuz konularda bir farklı görüşlere açık bir

tartışma ve değerlendirme ortamının oluşturulmasını diliyoruz. 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim