GALERİ
Yerel seçimler öncesinde, önerilerimiz...

İSTANBUL HEPİMİZİN!

ÖNERİLERİMİZ...

 1.     Kentlilerin sosyal yaşam, kültür-sanat ve ortak alanlar konusunda önereceği projeleri destekleyen, yerel ve uluslararası deneyimlerin paylaşımını sağlayacak bir iletişim ortamı oluşturan, çeşitli yöntemlerle yaratıcılığı teşvik eden  belediye fonlarıyla desteklenen bağımsız yapılar  kurulması.

2.     Kentle ilgili karar alma süreçlerinde, katılım mekanizmalarının düzenlenmesi, ‘askıya çıkarma’ işlemlerinin gerçek bilgilendirme ve müzakere süreci olarak işletilmesi, katılım sonuçlarının kararlara yansıtılması, imar planı değişikliklerinin, mahalle düzeyinde temsilcilerle yapılandırılacak kent konseylerinin katılımıyla karara bağlanması.

3.     Kültürel ve doğal mirası etkileyen her türlü yatırımın stratejik çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinin, bağımsız uzmanlık desteğiyle kamuoyuyla paylaşılması ve sonuçlarının uygulanması.

4.     Kamu mülklerinin özelleştirilmeksizin kamusal hizmet alanları haline getirilmesi ve kültür-sanat kaynağı olarak değerlendirilmesi.

5.     Afet riskine karşı kentlilerin sürekli olarak eğitilip bilinçlendirilmesi, afete bağlı risklerin en aza indirilmesine yönelik acil eylem planları oluşturulması, düzenli kontrol ve denetimlerin sağlanması.

  
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim