GALERİ
Kronolojiyi bilmek isteyenlere ...

teşekkür ilanı...

Kronolojiyi bilmek isteyenlere ... * (Taksim Platformu'ndan)

Sayın Başbakan 12 Haziran 2011 seçim öncesinde Taksim Projesini açıkladı…

       Farklı kesimlerden bir avuç insan, uzmanlar ve semt derneklerinden temsilciler sunulan projenin ve olası uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunları görmekte gecikmedi. Bariz  boşlukları olan, çok yönlü, çok boyutlu, bütünlüklü ele alınmamış bir proje ile karşı karşıya olunduğu aşikardı. Mevcut deneyimler, dünyadaki benzer örneklerin geldiği noktaların incelenmemiş olduğu açıkça belliydi.

       Ağustos 2011'de Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu uzmanların da görüşlerini alarak bugüne kadar projeye dair ifade edilmiş olan eleştirilerin neredeyse tümünü kapsayan bir mektupla Büyükşehir Belediyesi Planlama Daire Başkanlığı'na iletildi. Elbette kurumlardaki mesleki uzmanlaşmaya, yasal, hukuksal ve etik kuralların işlerliğine inanılıyor, bu kararlara sesimizi duyurabileceğimize inanılıyordu.

       16 Eylül 2011’de “Taksim Yayalaştırma Projesi” nin 1/1000 ve 1/ 5000 ölçekli planları Büyükşehir Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildi. 

       İlk toplantı farklı disiplinlerden 35 kişinin ve o dönem 2 numaralı TVK Kurulu Başkanının da katılımıyla  26 Aralık 2011’de yapıldı.  Farklı görüşlerden gelen ve aralarında çok sayıda uzmanın olduğu kendiliğinde oluşan bu sivil ve bağımsız grup  Taksim Platformu olarak anılmaya başlandı.

Sayılarla Taksim Platformu

       52 si pazartesi toplantısı olmak üzere 120’nin üzerinde irili ufaklı toplantı...

       Farklı çalışma grupları...

       Taksim Platformu Google grup ağı…

       15.000’in üzerinde ileti trafiği…

       650’den fazla adresle medya ağı…

       5000 kişilik duyuru ağı…

       Taksim Dayanışması ve Taksim Gezi Parkı Derneği' nin olağanüstü çabalarıyla 100.000 in üzerinde imzacı ve mail adresi…

       İnfosuna yüzlerce  öneri, katkı ve destek gelen bir web sitesi...

       5000 in üzerinde takipçisi olan Facebook sayfası...

       1500 takipçili twitter hesabı...

       21 Basın açıklaması...

       Onlarca afiş, broşür, el ilanı ve görsel tasarım. 

Başlanan mücadelenin cümleleri netti.

       Taksim’in yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu kesindi.

       Ancak bu boyutta bir proje, tepeden inme  dayatmacı bir zihniyetle yapılamazdı.

       Demokratik katılım ve müzakere süreçlerinin işlemesi gerekiyordu.

       Bu yöntem önerisi “yeni anayasa” süreci içinde önemli bir prova niteliğindeydi.

 

17.01.2012  ilk basın toplantısı yapıldı.

       “Yayalaştırma” adı altındaki mevcut proje anlaşılmaya, detaylarına vakıf olunmaya çalışıldı.

PROJE;

       "yayalaştırma" değil bir insansızlaştırma projesiydi…

       Taksim’i yeraltı ve yerüstü diye ikiye ayırıyor, şehrin merkezinde derin yarıklar açarak, meydanı adeta bir otoyol kavşağına çeviriyordu.

       Çalışan üreten kesim yeraltında suni ışıklandırmalar ve egzos dumanları altında bir yerlere ulaşmak için karıncalar gibi koşuştururken, parası ve zamanı olan azınlık  yer üstündeki kafelerde artık 10 liraya çay içebilecekti...

       21. Yüzyıl İstanbul’una yakışan akılcı, yalın, yaratıcı, yenilikçi çözümler içermiyor, alanın tek nefes alma noktasındaki yüzlerce anıtsal ağacın kesilmesine, insanların olası bir depremde tek toplanma alanı olan Gezi Parkının yok edilmesine neden oluyordu.

Neler yapıldı?

       Basın Bültenleri  ve basılı malzeme tasarımları

       Lobi çalışmaları

       Radyo ve televizyon programları

       Röportajlar, özel görüşmeler

       Yasal ve hukuksal başvurular

       Konferanslar, forumlar ve söyleşiler

       Farkındalığı arttırmaya yönelik sokak ve kamusal alan etkinlikleri.

Web sitesi

       http://www.taksimplatformu.org

       4 Haziran tarihinde hacklendiği için yeni alan adı http://www.taksimplatformu.com/

Facebook  ve Twitter

       https://www.facebook.com/pages/Taksim-Platformu/231072346971611

       https://twitter.com/TaksimPlatformu

Taksim Platformunun ardından gelişen ve birlikte 
dayanışma içinde çalışılan oluşumlar…

       Taksim Dayanışması (TMMOB bünyesindeki 70 den fazla bileşeniyle),

       158 Akademisyenle Gezi Parkı Tescil Başvurusu,

       Geleneksel Gezi Parkı Şenlikleri, HİM /10 dan fazla şenlik

       Kayıtdışı, Taksim Operasyonları,

       Taksim’i Seven Gelsin Nöbeti

       Taksim’den Elini Çek! (Fotoğrafçıların insiyatifi)

       Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

       Taksim Esnafları Basın Toplantısı

Etkinliklerden bazıları

       Taksim’in tapusu hepimizin!

       12.02.2012 “Ağaçları Sahiplenme”

       3.03.saat 13:00 “Taksim için Elele”

       Kayıtdışı, Taksim Operasyonları

       Geleneksel Gezi Parkı Şenlikleri 10'un üzerinde şenlik..............

3.11.2012 ' de GEZİ PARKI ve CİVARINDA TALAN BAŞLADI!

       5 Kasım 2012, Cumhuriyet Caddesine ilk kazma vuruldu!

       Ağaçlar kesilmeye, bazıları ise köklerinden kopartılarak doğru olmayan yöntemlerle nakledilmeye başlandı.

       2 Numaralı Koruma Kurulu, 10 Ekim 2012’ de Cumhuriyet Caddesi dalış tüneli dışındaki dört tünel projesini onaylamadığını açıkladı.

       Yine 2 Numaralı Koruma Kurulu, 10 Aralık 2012’de oy çokluğuyla “Topçu Kışlası” projesini de onaylamadığını açıkladı.

       Sayın Başbakan Koruma Kurulunun reddini reddettiğini açıkladı. Tamamen bürokratlardan oluşan 16 kişilik bir üst kurulla, ki bu üst kurul mevcut koruma kurulunun kararlarını denetlemek ve gerekirse geçersiz kılmak adına 19.04.2012 tarihli 28269 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir karar ile oluşturulmuştu.

       Taksim Hepimizin! diyenler haklılıktan gelen direnme ve dayanışma gücüyle, olumlu kararların zamana ve otoriteye dirayet gösterebilmesi için mücadeleye kararlılıkla devam etti.

       Bu arada halkın kendi hakkındaki kararlara demokratik katılım hakkını ve müzakere talepleri bıkıp usanmadan yinelendi. Tüm karar mekanizmalarından ve en üst düzey yetkililerden defalarca randevular talep edildi. Bazıları gerçekleşti ama kısmi sonuçlar alındı. Sayın Başbakanımızla görüşme talebimiz ise kabul edilmedi. Halkın haklı talepleri sadece yurt içi değil yurtdışından da  desteklerle, barışçıl ve saygıdan ödün vermeyen bir dille ifade edilmeye devam ediliyor.

TAKSİM HEPİMİZİN!                                                                                                  

* Bu kronoloji katkılara ve uyarılara açık olarak Taksim Platformunun Aralık 2011 den beri tutulan arşivinden derlenmiştir... Katkı, uyarı ve önerilere açıktır. 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim