GALERİ
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Kuruldu.

HEDEF: EŞİT TAKSİM

15 Mart 2013 BASIN AÇIKLAMASI

 

Türkiye’nin en önemli ve toplumsal belleğinde derin izleri olan Taksim Meydanı, her kesimden, her yaştan insanın ortak değeri...

Ve Taksim'in kalbi Taksim Gezi Parkı, hem kentin keşmekeşine sıkışmış insanlar için bir nefeslik doğa parçası, hem de deprem-afet hallerinde barınma yeri.. Taksim ve Gezi Parkı, insanlık tarihinin kültürel ve doğal mirası.. Halkın kendini özgürce ifade etme alanı, toplanma, tek vücut olup ortak söz söyleme meydanı..

Hepinizin bildiği gibi, Taksim Gezi Parkı ve çevresinin düzenlenmesi, tepeden inme bir kararla şekillendirilmek isteniyor.

Uygulanan yöntemde bir problem olduğu açık: Önce karar alınıyor, sonra proje geliştiriliyor. Siyasal otoritenin kararına göre fikir ve proje üretiliyor.

Kamusal yaşam alanına böylesi bir müdahale ancak otoriter rejimlerde görülebilir. Çok açıktır ki, Topçu Kışlası ve Taksim Yayalaştırma Projesi ile Taksim, 'meydan' olma özelliğini kaybedecek. Yani Taksim Meydanı ve Gezi Parkının kamunun ortak buluşma, demokratik toplanma yeri olmasının önüne geçilecek; alış veriş merkezi süsü verilerek rantın ve soylulaştırma projelerinin oyun alanı haline dönüştürülecek.

Bir taraftan yerel yönetimlerin özerkleşmesinden, bu sayede halkın karar mekanizmalarına daha yakın kılınacağından söz ederken, öte yandan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı gibi tarihsel belleğimizde önemli izleri ve yeri olan bir kamusal alanın, "kamunun açık muhalefetine rağmen" tepeden inmeci ve şeffaf olmayan yöntemlerle yok edilmeye çalışılması kabul edilemez.

Çok açıktır ki: dönüşüm, değişim masallarıyla, bu coğrafyanın kadim kaderi tekrar etmekte, baskıcı, tahakküm rejimlerinden biri daha tekerrür etmektedir.Bir yılı aşkın süredir projenin sakıncalarını anlatmaya çalışan tüm sivil toplum yapılanmaları ve emek örgütleri yok sayılarak...

Halkın "Bu projeyi istemiyoruz" diyerek attığı 80 binin üzerindeki imzalar görmezden gelinerek...

Aylarca çalışan 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararları ve uzmanların görüşleri, önerileri, talepleri, hepsi safdışı bırakılarak...

İktidarın Başbakanı "Reddi Reddediyorum" dedi diye, ona bağlı çalışan ve sadece bürokratlardan oluşan "koruma" hem de "Yüksek Koruma" Kurulunda alınan bir karar, nasıl meşru olabilir? Nasıl kabul edilebilir?

 

Türkiye'nin dört bir yanını kuşatmış, HES, Termik, Nükleer ve benzeri binlerce doğa, kültür ve yaşam katili proje mahkemelerden ve kurullardan dönerken, bunun önüne geçebilmek için siyasi kurnazlıkla ve hukukun arkasına dolaşmak maksadıyla kurgulanmış Yüksek Koruma Kurulu'nun bu kararını da biz reddediyoruz!

Mahkeme süreci devam ederken ve henüz bilirkişi raporu açıklanmamışken, yangından mal kaçırırcasına başlatılan ve sürdürülen bu projelere karşı, insanlar yağmur, çamur dememiş 4 aydan bu yana Taksim Nöbetleri tutarak imzalar toplamış, meydanlara çıkarak kitlesel eylemler yapılmış, sivil toplum ve emek örgütleri konferanslar düzenlemiş, işin bilimsel olarak neden olamayacacağını anlatmış iken.. Yani bilim, hukuk ve halk bu projeye karşı tek vücut olmuş iken, bu inad niye?

İnsanlık tarihinin en eski izleri üzerinde, bir insanlık hafızası yok edilmeye çalışılıyor. Hem de yıkılanı yeniden yapacağız aldatmacalarıyla. Oysa Topçu Kışlasının duran iki katını, su kemerlerini, duvarlarını kendilerinin yıkıp yok etmekte olduğu gerçeği binlerce fotoğrafla belgelenmiş, haber olmuş, bilinirken!

Bir de onun da altında yatan, kim bilir kaç binlerce yıllık, kim bilir hangi tarihe şahitlik etmiş kalıntıları düşünün! Sözde, halkın "üstün menfaatleri" için yapılıyor bu akıl, vicdan dışı katliam!

 

O halk biz isek ki Biz, halkız. Biz, o "üstün menfaatlerin" gayet farkındayız! Bizler, Taksim'in meydan, Gezi Parkının doğal alan olarak kalmasını istiyoruz. Halk olarak menfaatimizin bu doğrultuda olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni kurduk. Parkıyla, meydanıyla, ağacı, çiçeği, böceği, doğanın tüm canlıları olarak ortak kullandığımız yaşam alanlarımızı karar vericilerin vandalca saldırılarından korumak, onların yok edici projelerine kurban etmeden güzelleştirmek için.

'Son Söz' halkındır ve halkın söylediği olacaktır: Beton değil, ağaç.. Ne idüğü belirsiz projeler değil, PARK istiyoruz, MEYDAN istiyoruz! Bu sebeple, parkımızı, hatıralarımızdaki park olarak korumak adına onu yaşatarak güzelleştirmek inisiyatifini üstümüze alıyoruz! Taksim'i Taksim yapan ne varsa, Taksim'de yaşayan ve Taksim'i yaşatan insanların bir araya gelmesiyle vücut bulan Derneğimiz, Taksim Gezi Parkı'nı sanatın, kültürün, bilim ve sosyal hayatın merkezi yapmak için kuruldu; yani iktidarların yapamadığını yapmak, Taksim'e yakışanı Taksim'e kazandırmak için AYAĞA KALKMIŞTIK, şimdi herkesi AYAĞA KALKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

 

Bu amaçla 13 Nisan 2013 Cumartesi günü Taksim Gezi Parkı Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Bu festival, hiç bitmeden devam edecek eylemler zincirimizin ilk halkasıdır. O gün, orada birlikte ayağa kalkacak, birlikte şarkılar söyleyip eğlenecek on yüz binler, biz halkın kararlılığı ve inancının işareti olarak görülmelidir.

Baharla birlikte Taksim Gezi Parkının nasıl yeniden doğacağını, filizlenip dal, budak salacağını, çiçeklenip şenleneceğini tüm Dünya hayranlık ve şaşkınlıkla takip edecek. Adını paylaşmaktan alan, suyun taksim edildiği beldemizi, su gibi bereketli ve barışın, huzurun, aşkın paylaşıldığı bir diyar olarak Dünya'ya duyuracağız.

Biz kalktık, dünyayı da AYAĞA KALDIRACAĞIZ! Parkımız için.. Meydanımız için.. Eşit Taksim İçin.

 

Kamu aleme ilan olunur!

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

 

Festival Programı:

13 Nisan 2013, Cumartesi

11:00 - 18:00 Şenlik : Jonglörler, Sokak Müzisyenleri, Performanslar

18:00 Konser 13 Nisan'da saat 11'de başlayacak ve gün boyu sürecek sanatsal performansların ardından, 18'de konserimiz başlayacak.

Konserde yer alacak sanatçı ve gruplar:

Bulutsuzluk Özlemi, Taner Öngür ve Avam, Yaşar Kurt, Yasemin Mori, Büyük Ev Ablukada, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Sattas Reggae Band, Karnaval İstanbul, Luxus, Yolda, Tahribad-ı İsyan.

Günboyu sürecek etkinliklerde yer alacak performans sanatçıları:

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Entegre Sokak Tiyatrosu, Kabile Jonglör Ekibi, Candan Baş (dans sanatçısı), İlker Çetiner (pandomim sanatçısı),

Sokak Müzisyenleri ... 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim